หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พะเยา เขต 1ตรวจสอบการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ หลักฐานการจ่าย โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า วันที่ 4 ธันวาคม 2566