ออกตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี วันที่ 18 สิงหาคม 2566

ออกตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี

โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี วันที่ 18 สิงหาคม 2566