ออกตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชี โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนบ้านสันช้างหิน) วันที่ 18 สิงหาคม 2566

ออกตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชี โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้

(ชุมชนบ้านสันช้างหิน) วันที่ 18 สิงหาคม 2566