ออกตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชี โรงเรียนบ้านแม่พริก วันที่ 17 สิงหาคม 2566

ออกตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชี โรงเรียนบ้านแม่พริก

วันที่ 17 สิงหาคม 2566