ออกตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชี โรงเรียนบ้านใหม่(ดอกคำใต้) วันที่ 17 สิงหาคม 2566

ออกตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชี โรงเรียนบ้านใหม่(ดอกคำใต้)

วันที่ 17 สิงหาคม 2566