ออกตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17) วันที่ 8 สิงหาคม 2566

ออกตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17)

วันที่ 8 สิงหาคม 2566