ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ วันที่ 6 มิถุนายน 2566