ออกตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รับจาก อปท. โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ออกตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รับจาก อปท. .

โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) วันที่ 30 พฤษภาคม 2566