ร่วมลงพื้นที่มอบขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนฯ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในวันที่ 3 กุมภาาพันธ์ 2566

ร่วมลงพื้นที่มอบขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนฯ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                            ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในวันที่ 3 กุมภาาพันธ์ 2566