ร่วมลงพื้นที่มอบขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนฯ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั่งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมลงพื้นที่มอบขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนฯ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                       ครั่งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566