ร่วมลงพื้นที่มอบขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนฯ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดังชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมลงพื้นที่มอบขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนฯ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                         ครั้งที่ 70 ระดังชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566