ออกตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1

ออกตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1