ออกตรวจสอบสถานศึกษา

ออกตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี