ทำเนียบบุคลากรภายในกลุ่ม

ทำเนียบบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
 

 

 

 

 

 

 

นายธงชัย   คำปวง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
 

 

 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โทร. 0956743848

 

นายพีระพงษ์  กัลยา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 โทร. 0979452546