ทำเนียบบุคลากรภายในกลุ่ม

ทำเนียบบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
 

 

 

 

 

 

 

นายสวัสดิ์  แสงขัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นางสมบูรณ์  เรืองงาม
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
นางกระต่าย  วงศ์เรือง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน