สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

907258
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
246
1247
8005
888713
25916
75058
907258

Your IP: 18.212.92.235
2019-01-19 04:42

Facebook

Home

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม มาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งว่าง

6825611559
นายสุขุม  พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พะเยา เขต1
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม มาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งว่าง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพป.พะเยา เขต 1
ดูภาพทั้งหมดได้ที่  facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

การประชุมพัฒนาคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนภูกามยาว

5725601656
นายสุขุม  พรหมเสน รองผอ.สพป.พะเยา เขต1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พะเยา เขต1
เป็นประธานในการประชุมพัฒนาคณะผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนภูกามยาว
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

การประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นักการภารโรงและผู้ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง 2560

9525601122
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นักการภารโรงและผู้ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง 
พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้ลูกจ้างฯ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมจำปาทอง
สพป.พะเยา เขต 1 อาคาร 1 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “กระทรวงการคลังแฟร์”

 
2642560
นายณัฐพล  สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “กระทรวงการคลังแฟร์”
ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา จัดงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการลงทุน 
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา รวมทั้งประชาสัมพันธ์นโยบาย
และมาตรการที่สำคัญของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
ในวันที่ 26 เมษายน 2560  ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

การดำเนินการตรวจให้คะแนนข้อทดสอบแบบเขียนตอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT)ปีการศึกษา 2559

9325601300
นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ
การดำเนินการตรวจให้คะแนนข้อทดสอบแบบเขียนตอบ
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการ กพฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา ๑

ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด