Home

ประชุม Conference ในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

006

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุมConference ในรายการพุธข่าวเช้าสพฐ.
มีวาระพิเศษที่เป็นข้อหารือและปฏิบัติการร่วมกัน ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร และที่ปรึกษาสุรศักดิ์ อินศรีไกล
ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจจาก สภ.เมืองต่างๆเข้าร่วมประชุมด้วย

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1