สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

851444
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2073
3094
6774
828095
44980
49616
851444

Your IP: 34.204.11.236
2018-12-18 12:08

Facebook

Home

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวด แข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดพะเยา (หมวดเรียนรวม)

013

น.ส.ลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวด แข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
(หมวดการเรียนรวม)
ณ ห้องประชุมดอยหลวง วันศุกร์ ที่14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

 

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 (หมวดภาษาต่างประเทศ)

011

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 (หมวดภาษาต่างประเทศ)
ณ ห้องประชุมดอยหลวง วันพฤหัสบดี ที่13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

 

ประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร งานมหกรรมความสามาารถทางศิลปหัตกรรมฯ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดพะเย

012

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
เข้าร่วมประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
งานมหกรรมความสามาารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
วันที่พฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน และรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

010

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน
และรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ผ่านระบบ Tele Conference
ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง วันพฤหัสบดี ที่13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

009


นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน
และรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ผ่านระบบ Tele Conference
ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง วันพฤหัสบดี ที่13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการ กพฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา ๑

ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด