การแข่งขันการพูดภาอังกฤษ

วันเผยแพร่

นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ  รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานเปิดการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษและประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ  ห้องประชุมดอยหลวง  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2556

.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-887204,054-887206 โทรสาร 054-887202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri