ผู้เขียน หัวข้อ: เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (อ่าน 897 ครั้ง)

เอกสารแนวทางการประเมินุคุณภาพตามมาตรฐานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
เอกสารมีจำนวน 2 เล่ม สำหรับปฐมวัย  และสำหรับพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นคู่มือในการประเมินคุณภาพภายใน
และเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา