กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เรื่อง รายชื่อชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38ค(2) รับย้ายข้าราชการพลเรือสามัญและรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) สังกัด สพป.พะเยา เขต 1
2
แบบบันทึกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560
   ตามที่ สพฐ. ได้ส่งแบบันทึกคะแนนพร้อมกับคู่มือการใช้งานมายัง สพป.พะเยา เขต 1 นั้น ในการนี้ สพป.พะเยา เขต 1 ขอให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกคะแนน และส่งมายังอีเมล์ Russanan.K@gmail.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ตามหนังสือราชการที่แจ้งไปแล้ว
   หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อ ศน.รุสนันท์ โทร.080-1268093
3
          ด้วย สพฐ. ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ. ทั้งนี้ต้องเป็นโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ. ระยะเวลาและงบประมาณในการวิจัยขึ้นอยู่กับขั้นตอนการวิจัยและขอบเขตของโครงการวิจัยเป็นหลัก 
          ในการนี้ จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้าเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 สามารถสอบถามรายละเพิ่มเติมได้ที่ ศน.รุสนันทร์ แก้วตา โทร. 0801268093
         
4
แบบฟอร์มเบิกค่ารถรับส่งนักเรียนการสอบ NT
5
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1
วันที่  11  กุมภาพันธ์  2561
6
ประกาศรับสมัครบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
8
ประกาศ  ณ  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
9
               ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
               
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


              หมายเหตุ  สำหรับวิชาเอกภาษาไทย และ วิชาเอกปฐมวัย ไม่มีผู้สอบผ่านข้อเขียน
10
       ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์ ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา รายละเอียดตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้   
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
หน้า: [1] 2 3 ... 10