กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
  สพป.พย.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 28 โรงเรียนๆละ 3 คน ประกอบด้วย ครูวิชาการ 1 คน ครูสอนสังคมฯชั้นประถมศึกษา 1 คนและครูสอนสังคมฯมัธยมต้น 1 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2557  โรงเรียนประถมศึกษา  60 โรงเรียนๆละ 2 คนประกอบด้วย ครูวิชาการ 1 คน ครูผู้สอนสังคมฯ 1 คน
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พย.1
2
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.พะเยา เขต 1
             พร้อมนี้ได้ส่งสำเนาหนังสือ สพฐ. เรื่องการแพร่ภาพออกอากาศสด การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ และร่วมชมการถ่ายทอดสด
ตามวัน เวลา ที่กำหนด  สำหรับหนังสือ สพป.จะแจ้งอีกครั้ง

                                                                           ธัชชัย  จันทร์สาห์
                                                                                    24 /10/2557
3
ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในเครือข่ายโครงการทรูปลูกปัญญาประเมินผลการใช้ทรูปลูกปัญญา เอกสารดังไฟล์แนบค่ะ
5
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส / อนุบาลพะเยา/ ไทยรัฐวิทยา
             สพป.พะเยา เขต 1 ขอเลื่อนการเข้าค่ายวิชาการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 1 พ.ย. 57 ออกไปก่อน  หนังสือแจ้งทางอีสมาร์ท
กรุณาแจ้งนักเรียนให้ทราบด้วย  ขอขอบคุณมากครับ

                                                                                         ธัชชัย  จันทร์สาห์
6
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ ปี 2555 - 2556
7
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ ปี 2551-2554
8
ก่อนเสนอขอพระราชทานในปี 2558 กรุณาตรวจสอบ ก่อนเสนอขอพระราชทานฯ
9
การเสนอขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
10
ตามที่จังหวัดพะเยา กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล         
เป็นประจำทุกสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 2 ให้ใช้ข้อมูลวันศุกร์ ที่ 17 – วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557 เนื่องจาก         
วันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2557 เป็นวันหยุดราชการโดยจะต้องส่งรายงานให้แล้วเสร็จในวันพุธ
ที่ 22 ตุลาคม 2557 ก่อนเวลา 16.00 น. ตามที่กำหนดไว้

               กลุ่มนโยบายและแผน
หน้า: [1] 2 3 ... 10