กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Email @pyo1.go.th และระบบ G-Chat
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น
เอกสารดังแนบ
2
ขอให้โรงเรียนในสังกัดเข้าไปโหลด และกรอกข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือเป็นทางการจะจัดส่งให้ในวันที่ 25 ก.ค. 59

(ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 )
3
ขอให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบนี้ ด่วน ก่อน วันที่ 15 สิงหาคม 2559


หนังสือเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559

4
ด่วนมาก  2141  คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทย์ฯและคณิตฯประจำปี 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร 054-887185
โทรสาร 054-887184
5
ว232  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
6
ว231  ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559
7
ว230  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมหัศจรรย์โลกของเด็ก(kid ' s World) ครั้งที่ 4
8
ว228  โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอองค์เจ้าสิรภาจุฑาภรณ์
9
ว227  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะหืการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ร์ครั้งที่5 ปีการศึกษา2559
หน้า: [1] 2 3 ... 10