กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
2
ประกาศ ณ วันที่ 15  มกราคม พ.ศ.2561

สอบถามเพิ่มเติมโทร.054-887207
3
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
4
รายงานงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประจำเเดือน  ธันวาคม  2560
5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 (การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ (DLIT)
6
แผนผังสนามสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา
เอกสารดังแนบ
ในการสอบพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ในวีันที่ 13 - 14 มกราคม 2561 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้ามนำรถเข้าบริเวณสนามสอบ
7
ให้โรงเรียนขนาดเล็กกรอก/รายงานข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็น Stand alone ในตารางExcel ที่แนบ
8
                    ประการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
          1. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา

           2. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
    รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้     
9
ประแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ฯ)
หน้า: [1] 2 3 ... 10