กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
แจ้ง รร.ที่ได้รับจัดสรร ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนทราบ
ปีนี้ขอให้ แจ้งให้ผู้รับจ้างต้องไปจัดทะเบียนการค้า  ที่สำนักงานเทศบาลที่ตนอาศัย หรือ สำนักงานพาณิชจังหวัดจดในนามบุคคลธรรมดา รับจ้างเหมาบริการ  และให้แนบส่งมาเบิกด้วยนะครับและต่อไป การจ้างงานกับบุคคลภายนอก  ผู้รับจ้างต้องจดทะเบียนการค้าทุกราย ครับ

2
1. ให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลโรงเรียน และนักเรียนของท่านจากไฟล์ที่แนบมานี้ หากข้อมูลผิดพลาดให้แจ้งมายัง ศน.รุสนันท์ โทร 080-1268093 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เนื่องจากในวันที่ 2 กันยายน 2559 จะนำข้อมูลส่งให้กับ สพฐ. เพื่อใช้ในการจัดสอบแล้ว
2. สำหรับโรงเรียนที่มีข้อมูลนักเรียนเป็นตัวหนังสือสีแดงให้โทรกลับ ศน.รุสนันท์ ด่วน
3. หาก สพป.พะเยา เขต 1 ส่งไฟล์ข้อมูลนักเรียนให้กับทาง สพฐ.แล้ว และข้อมูลของโรงเรียน และนักเรียนของท่านไม่ถูกต้อง สพป.พะเยา เขต 1 จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
3
สอบถามเพิ่มเติมโทร 054-887183  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4
สอบถามเพิ่มเติมโทร 054-887175  ที่จุดบริการคุรุสภาเขตพื้้นที่
5
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมดอยหลวง
6
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนให้โรงเรียน
     ในสังกัด เพื่อเชิญชวนส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้
                จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
7
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด เพื่อแจ้งการสัมมนาครั้งนี้ให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้ที่สนใจและประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่47 ประจำปี 2558 ฯ โดยผู้สนใจส่งใบสมัครโดยตรงไปยังโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ) ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559  รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้
8
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้
9
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชาสัมพันธ์โครงการEGat-Energy Plant “เพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน” ให้โรงเรียนในสังกัด ที่สนใจร่วมส่งผลงาน รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
10
                   
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน ในสังกัด เพื่อรับทราบและขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ“มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือน สิงหาคม   2559 รายละเอียดตามผังรายการวิทยุดังแนบมาพร้อมนี้
หน้า: [1] 2 3 ... 10