กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
บริษัท ไมโครชอฟท์(ประเทศไทย)จำกัด ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in learning Thailand Forum 2014 กิจกรรม "Thailand Innovative Leadership Awards 2014" ขึ้น เป็นปีที่ 10 เพื่อกระตุ้นให้ครูในระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระวิชาทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน โดยครูผู้ที่สนในโครงการดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดโดยลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.pil.in.th โปรแกรม "สำหรับครู" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
2
แนวข้อสอบPISA คณิตศาสตร์
3
แนวข้อสอบ PISA (วิทยาศาสตร์)
4
แนวข้อสอบPISA การอ่าน
5
บัญชีรายชื่อครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบล งบ 100,000 บาท
6
เอกสารประกอบการอบรม E-GP สำหรับผู้บริหาร ( อบรมวันที่ 2  เม.ย. 2557 )
7
ผล O-NET ป.6 และ ม.3 ไม่เป็นทางการ (ฉบับสมบูรณ์อยู่ระหว่างรอผล NT)
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายละเอียดที่  www.edu.crru.ac.th
9

เรื่อง       ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน  ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา                  
            ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา  2556

นำเรียน   ผอ.โรงเรียนในสังกัดตามรายชื่อโรงเรียนที่รายงานจุดเน้นที่ยังไม่ครบถ้วน......ดังแนบฯ

            พร้อมนี้ได้แนบข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่รายงานจุดเน้นที่ยังไม่ครบถ้วน ตามแผ่นงาน Microsoft Office Excel ดังแนบ
ขอให้โรงเรียนได้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://school.stabdb.com โดยขอให้รายงานภาคเรียนที่ 2          ปีการศึกษา 2556 ภายในวันที่ 28  มีนาคม 2556  สพป.พะเยา เขต 1 จะตรวจสอบข้อมูลรายงานดังกล่าวก่อนระบ ทั้งนี้ สพฐ.            จะปิดภายในวันที่ 31  มีนาคม 2556
           จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการโดยด่วนต่อไป
           * หมายเหตุ  ติดต่อประสานดำเนินการได้ที่  ศน.ประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง  โทร.08-08597535   
10
ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการดังนี้
1. รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556  ผ่านระบบ DMC ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec56  โดยใช้  user  และ password เดิม เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  29  เมษายน  2557  เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วอย่าลืมกดยืนยันข้อมูลถูกต้องด้วย  สิ่งที่โรงเรียนต้องบันทึกคือ  การย้ายเข้า-ย้ายออก  จำหน่าย  ออกกลางคัน ของนักเรียนรายบุคคล  ข้อมูล GPA  NT  O-NET  (อ่านรายละเอียดวิธีการหน้าเว็บให้เข้าใจก่อนดำเนินการ) 
2. การจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างและอาคารเรียนของโรงเรียน ผ่านเว็บไซต์ http://bobec.bopp-obec.info  หรือเข้าผ่านเว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ สพฐ. ที่เว็บ www.bopp-obec.info  เลือกเมนูโปรแกรมอื่น ๆ แล้วเลือกระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  ใช้ user และ password เดิม  ทั้งนี้ให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  29  เมษายน  2557 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่  รุ่งอรุณ  (โทร. 08-3573-5069)

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มนโยบายและแผน
หน้า: [1] 2 3 ... 10