กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เชิญชวนผู้สนใจ หรือผู้มีคุณสมบัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.PMCA.or.th


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชริน  ศุภกิจโกศล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.พะเยา เขต 1 054-887206 ต่อ 101
2
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันเครื่องร่อน
3
โปรดติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ศิลปหัตกรรมของสพป.พย.๑ 
ทั้งรายชื่อโรงเรียน นักเรียนที่เข้าแข่งขัน,  , วัน เวลา สถานที่แข่งขัน   ,ผลการแข่งขัน และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน คณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ
ได้ที่เว็บไซต์http://north64.sillapa.net/sp-pyo1/
4
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน ดังนี้
๑.เพลงคุณธรรม ป.๑-๓ และ ป.๔-๖ ให้แข่งขันห้อง PY  วันและเวลาเดิม ตามกำหนดการที่แจ้ง
๒. เล่านิทานคุณธรรม ป.๑-๓ และ ป.๔-๖ ให้แข่งขัน ณ เวทีกลางแจ้ง    วันและเวลาเดิม ตามกำหนดการที่แจ้ง
5
ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันอัจฉริภาพวิทยาศาสตร์ ป.4-6 เตรียมอุปกรณ์(ดังไฟล์แนบ) มาในวันแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ตามกำหนดการแข่งขันที่ได้แจ้งไปแล้ว
6
เรียนผู้บริหารสถานศึกษา
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้ขอความอนุเคราะห์ท่านคัดเลือกและส่งรายชื่อเพื่อส่งสทศ.นั้น บัดนี้โรงเรียนโดยส่วนใหญ่ได้ดำเนินการส่งรายชื่อเรียบร้อยแล้ว แต่มีบางโรงเรียนไม่สามารถติดต่อได้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกให้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากล่วงเลยกำหนดการส่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลตามบัญชีรายชื่อในแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ขอความกรูณาทางโรงเรียนได้ทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมประชุม และให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมแทนนำติดตัวไปในวันประชุมเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทาง
ด้วยความเคารพอย่างสูง
สุรางค์ ประเทศ
8
ส่งกำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา การศึกษาพิเศษเรียนร่วม และคำสั่งคณะกรรรมการ(เพิ่มเติม) และสามารถดูได้ที่เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง ที่ 64  สพป.พะเยา เขต ๑ ได้ด้วย
10
ตามที่ สพป.พย.1 ได้แจ้งให้โรงเรียนที่ส่งเข้ารับการประกวดบุคลากร มีนิสัยรักการอ่าน ปี 2557 ขณะนี้ทาง สพป.พย.1 ได้จ้ดเตรียมโต๊ะเพื่อวางเอกสารผลงานให้แล้ว โรงเรียนไม่ต้องนำมาแล้ว
หน้า: [1] 2 3 ... 10