กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557 ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์
http://www.thinkttt.com/contest2014/
2
ประชาสัมพันธ์......   
................สพฐ. แจ้งเรื่อง  รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ (ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี ด้านนาฎศิลป์) รายละเอียดดังแนบฯ
 
3
รายงานการประชุมผุ้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพป.พะเยา 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมดอยหลวง อาคาร 1
4
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดจัด "การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 13 "รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557
โดยสามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้จากเอกสาร (ดังไฟล์แนบ) และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ www.thailandwaterrocket.com
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร
สนใจสมัครด้วยตนเอง โดยไม่ผูกพันงบประมาณราชการ  รายละเอียดดังแนบ
6
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย จะจัดอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมวังคำ  จังหวัดเชียงราย   แจ้งผุ้สนใจสมัครด้วยตนเอง โดยส่งแบบตอบรับภายใน 20 สิงหาคม 2557 ถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-6385 หรือสอบถาม 0-5391-6392-3  ทั้งนี้ไม่ผูกพันงบประมาณราชการต้นสังกัด
7
ผู้สนใจส่งใบสมัคร และผลงาน  ถึงสำนักงาน สกสค.พะเยา  โดยตรง ภายใน 18 สิงหาคม 2557  รายละเอียดดังแนบ
หรือสอบถาม กลุ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพ  สกสค.พะเยา  โทร 054-480898
8
รับสมัครครูเข้าร่วมการคัดเลือกครูดี-วิทยาศาสตร์เด่นและครูดี-คณิตศาสตร์เด่น ประจำปี 2557 โดยส่งเอกสารสมัครมายัง สพป.พะเยาเขต 1 ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557  รายละเอียดดังไฟล์แนบ...ศน.คัชรินทร์ มหาวงศ์  08-8267-2989
9
    ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือให้เขตพื้นที่การศึกษา จัดการแข่งขันกิจกรรมเยาวชน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ในระดับเขตพื้นที่ เพื่อเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเยาวชน ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงกำหนดแนวการดำเนินกิจกรรมดังนี้
1.โรงเรียนส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ ที่ :   kunkruting@gmail.com   ภายในวันที่  25 กรกฎาคม 2557
หรือ ติดต่อ ศน.คัชรินทร์ มหาวงศ์  เบอร์โทร 08-8267-2989 (ใบสมัครและเกณฑ์การแข่งชันดังแนบ)
2. เขตพื้นที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่  28  กรกฎาคม 2557  ที่เว็บไซต์ของ สพป.พะเยาเขต 1
3. แข่งขันระดับเขตพื้นที่  ในวันที่  31  กรกฎาคม 2557   (สถานที่จะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง)
4. โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
(กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งล่วงหน้า)
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ได้มอบแผ่นซีดีเพลงปลุกใจ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรักด้วยเสียงเพลง เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จึงแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการดาวน์โหลดเพลงตามที่อยู่นี้

http://202.143.132.14/singnarin/music/

และให้ดำเนินการเปิดในช่วงเวลาที่สะดวกและเหมาะสม ต่อไป
หน้า: [1] 2 3 ... 10