กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
แจ้ง รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนฯ  สถานที่สอบ และวิชาที่ใช้สอบ
2
           ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. มาตรา 58 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เสียภาษีมีส่วนร่วมในทางการเมืองด้วยการบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม เพียงแต่แสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ว่าประสงค์จะบริจาคเงินภาษีจำนวน 100 บาท ให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียวเท่านั้น
           จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพรรคการเมือง รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมน้ี
3
แบบฟอร์มสามารถโหลดได้ด้านล่างคะ
4
โรงเรียนรับหนังสือราชการ/ข่าว จาก สพท.พะเยา เขต 1 / แบบฟอร์ม GPP
« กระทู้ล่าสุด โดย singnarin เมื่อ มกราคม 22, 2015, 04:05:41 PM »
ตารางจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ GPP จังหวัดพะเยา สาขาการศึกษา  (ภาคเอกชน)
5
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนปิยมิตรพิทยา จ.พะเยา
6
รับสมัครระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2558 - 1 กุมภาพันธ์ 2558
7
          ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด
ตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
          จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
8
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน
โรงเรียนที่ยังไม่ได้รหัสผ่านให้แจ้งขอรับผ่าน e-mail:tanteynong@yahoo.com
ด้วยความเคารพอย่างสูง
สุรางค์  ประเทศ
9
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา  เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา   จำนวน  1  ราย คือ นายสมบัติ  จันทร์ผ่องศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558  รายละเอียดดังแนบ
10
แจ้งพิธีมอบเครืองราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2556 จากเดิม วันที่ 14 มกราคม 2558 เป็น 21 มกราคม 2558 พร้อมหนังสือแจ้ง กำหนดการ การแต่งกาย พร้อมรายชื่อผู้เข้ารับมอบ จำนวน 50 ราย
หน้า: [1] 2 3 ... 10