กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ด่วนที่สุด!!!  แจ้งโรงเรียน โครงการ ICU  รับฟังการถ่ายทอดสด การชี้แจงนโยบาย การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน  (ICU) โดย รมต.กศธ. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กทม. ตั้งแต่เวลา 16.00-17.30 น. โดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง OBEC Chanel TV   www.obectv.tv  และ  www.youtube.com/channel/UC3FA0TkjypzAvHgcB2ZUEHQ
2
เมื่อท่านประกาศใน  e-GP เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านนำเอกสารมาแจ้งประกาศในเวปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ด้วย เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้ดจัดจ้างต่อสาธารณชนได้ทราบ
 เพื่อให้สอดคล้องกับคำรับรองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของด้วยงานภาครัฐ
ตามลิงค์นี้นะครับ

    http://www.pyo1.go.th/news/index.php?board=7.0

ตัวอย่าง ที่จะต้องนำประกาศ


3
ขอกรอกข้อมูลห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ username password พร้อมเบอร์โทร ตามลิงค์ข้างล่างนี้ โดยไม่ต้อง save กรอกเสร็จขอให้ปิดไปเลย (อย่าลืมกดที่ edit in browser) จะได้กรอกข้อมูลได้) Username และpassword คือรหัส e-gp

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=82A44AEFB634B82!594&ithint=file%2cxlsx&app=Excel&authkey=!AFXhQPWrFUKWHD8
4
เรื่องประชาสัมพันธ์ทั่วไป / คู่มือข้อสอบกลางปีการศึกษา 2559
« กระทู้ล่าสุด โดย รุสนันท์ เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2017, 07:28:02 PM »
ให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดคคู่มือข้อสอบกลางปีการศึกษา 2559 เพื่อนำไปศึกษาก่อนการสอบนะคะ
5
เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      ขอความร่วมมือ ส่งรายชื่อครู เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคุมสอบโดยใช้ขอสอบกลาง ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้  ส่งไปทีemail นายสงัด ปินตานา   s_pinta@hotmail.com    ขอบคุณครับ
6
ณ ห้องประชุมดอยหลวง  วันที่ 12 มกราคม 2560
7
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีของ กศจ.พะเยา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8
คู่มือประเมินอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-4
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัล ในการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ  รอบแรก  ในระบบออนไลน์   ตั้งแต่วันที่  3  กุมภาพันธ์ 2560  ให้โรงเรียนยืนยันความพร้อมและสมัครใจของนักเรียน  ในการเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)  ณ ศูนย์สอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560     ทางระบบออนไลน์  ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2560
หน้า: [1] 2 3 ... 10