กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
           ด้วยบริษัท PEAK ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
2
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2559
3
แนวทางในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
4
ข่าวสาร, ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งป.2559
« กระทู้ล่าสุด โดย liverpoolfc เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2016, 04:07:03 PM »
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งป.2559
5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง งป.2558
6
แผน จัดซื้อ จัดจ้าง ปี งปม. 2558 และ ปี งปม. 2559
7
                ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล การวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “การวัดและประเมินทักษะศตวรรษที่ 21  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้

8
สำรวจข้อมูลผู้มีวิฒิลูกเสือ และความต้องการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับลูกเสือของผู้บริหารสุถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2560

         ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 มีนโยบายที่จะพัฒนากิจการลูกเสือในโรงเรียน จึงขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ซึ่งโรงเรียนบางแห่งได้รายงานแล้ว แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
         สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนได้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมทั้งแนบสำเนาวุฒิบัตรการอบรมแต่ละหลักสูตร จำนวนละ 1 ฉบับ และกรอกความต้องการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมลูกเสือโดยระบุหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการ โดยส่งข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ทาง E - mail : scoutsphayao_58@hotmail.com หรือโทรสารหมายเลข 0 – 5488 – 7184
9
กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผล
หน้า: [1] 2 3 ... 10