กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดโครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น ประจำปี 2557 มีรางวัล 4 ประเภท เพื่อรับรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดกิจกรรมแนะแนว เข้าร่วมโครงการโดยดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.Thaiguidance.net และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.facebook.com/Thaiguidanc และสามารถติดต่อประสานงานโดยตรงได้ที่ โทรศัพท์ 083-554-0629
2
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูไปฝึกอบรมต่างประเทศ  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557  รายละเอียดดังไฟล์แนบ
3
โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21(พ.ศ.2557) ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศ
4
ดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง
5
จัดส่งเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
6
ให้โรงเรียนในสังกัดสพป.พะเยา เขต 1ทั้ง 101 โรงเรียน มารับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (ป.2 ปีนี้)

ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

โดยให้โรงเรียนจัดทำบัญชีรายชื่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (ป.2 ปีการศึกษา 2557) เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น  พร้อมนำเอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียนมาด้วยในวันรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

ให้โรงเรียน Download ไฟล์เพื่อแก้ไขเป็นข้อมูลของโรงเรียนตนเอง แล้วทำการบันทึกข้อมูล serial number และ macaddress ส่งเมล์ singnarin@hotmail.com  หรือจัดส่งไฟล์ Excel ด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
7
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557 ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์
http://www.thinkttt.com/contest2014/
8
ประชาสัมพันธ์......   
................สพฐ. แจ้งเรื่อง  รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ (ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี ด้านนาฎศิลป์) รายละเอียดดังแนบฯ
 
9
รายงานการประชุมผุ้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพป.พะเยา 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมดอยหลวง อาคาร 1
10
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดจัด "การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 13 "รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557
โดยสามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้จากเอกสาร (ดังไฟล์แนบ) และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ www.thailandwaterrocket.com
หน้า: [1] 2 3 ... 10