กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะดำเนินการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ระหว่างวันที่  13-14, 20-21 กันยายน 2557  ผู้ต้องการอบรมพัฒนา กรุณาส่งรายชื่อและใบสมัครเข้ารับการอบรม ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.พะเยา เขต 1 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2557
สอบถาม 054-887206 ต่อ 101 (พัชริน ศุภกิจโกศล)  รายละเอียด www.edu.crru.ac.th
3
ด่วนที่สุด แจ้งเร่งรัดการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรร จากการตรวจสอบพบว่ามีโรงเรียนจำนวน 61 โรงเรียนที่ดำเนินการยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลที่กรอกไปไม่ครบถ้วน ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนของตนเองและดำเนินการกรอกให้ครบถ้วนภายในวันที่ 17 ส.ค. 57
www.obecict.bopp.go.th
4
รายละเอียด ดังแนบ
5
     ด้วย สพป.พะเยา เขต 1 จะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3  วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
    จึงขอแจ้งให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรง ส่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรม ตามแบบตอบรับ(ดังไฟล์แนบ) ส่งมาทางอีเมล์  : kunkruting@gmail.com  ภายในวันที่ 13  สิงหาคม 2557
เพื่อจะได้ทำเกียรติบัตร และแจกให้ทันในวันที่อบรม......ศน.คัชรินทร์ มหาวงศ์
6
เชิญชวนร่วมโครงการประกวดการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครโดยตรงทางเว็บไซต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย http://glr.egat.co.th
7
แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 และประกอบการชี้แจง


๑. เข้าใช้งานโดยเปิดเบราเซอร์ Google Chrome   
๒. เข้าสู่เว็บไซต์ http://obecict.bopp.go.th เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูล
๓. การ login เข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน ให้ใช้รหัสโรงเรียน ๘ หลัก (SMIS) เป็นทั้ง Username และ Password จากการเข้าสู่ระบบครั้งแรก จากนั้นทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม ในส่วนของ เลขประจำตัวบัตรประชาชน  ๑๓ หลัก ชื่อ-นามสกุล ที่เป็นภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด จะนำมาใช้ในการสร้าง Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบครั้งต่อไป
๔. ดำเนินการกรอกข้อมูล และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
8
แบบนิเทศภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557  (ดังไฟล์แนบ)
9
รายงานการประชุมโรงเรียนดีประจำตำบลวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
10
สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ กำลังเร่งดำเนินการ
หน้า: [1] 2 3 ... 10