กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ช่วยกรุณากรอกข้อมูลตาม ลิงค์ ที่แจ้งนี้ เพื่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะลงทะเบียน ขอยื่นรับเงินบำนาญให้ท่าน

ก่อนกรอกข้อมูลขอให้ท่าน กด ที่  edit  in browser   ก่อนนะครับ

https://1drv.ms/x/s!AoJLY_uuRCoIhQp0CqzwwzllVGLp
2
             ด่วนที่สุด   ด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 โดยมอบให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ปีการศึกษา 2559 ตามแบบรายงานฯ  ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต 1 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2560  และขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยจัดส่งในรูปแบบเอกสารตามระบบฯ และไฟล์ word ส่งทางอีเมล์ nitedphayao1@gmail.com  เพื่อจะได้ดำเนินการรวบรวม สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ต่อไป
3
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมดอยหลวง
4
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐาน สพป.พะเยา เขต ๑
5
ชุดเอกสารประกอบการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
แจ้งในที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2560
กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
6
ประกาศโรงเรียนบ้านสันจกปก เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดูแลศูนย์ชุมชน USO NET
รายละเอียดดังแนบ
7
              ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งปรับเปลี่ยน IP Address ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  นั้น
              ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จำเป็นต้องดำเนินการปรับเปลี่ยน  IP  Address  เป็น  IP  Address  ชุดใหม่
              ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้ส่งผลกระทบให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
8
เอกสารค่าจ้างจัดสนามสอบการสอบ NT
9
เอกสารค่าจ้างเหมารถขนส่งนักเรียนการสอบ NT
10
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง  สนามสอบทุกโรงเรียน  กรรมการสับเปลี่ยนโรงเรียนภายในกลุ่ม
หน้า: [1] 2 3 ... 10