กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ด้วยจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งกำหนดเป็นภาษากลางของอาเซียน กระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกโปรแกรมภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ TELL ME MORE  ให้เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษของข้าราชการ โดยลงทะเบียนที่ www.tellmemoreclub.com  หรือเวปไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ www.stabundamrong.go.th  ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา  ชั้น 2 โทร 0-5444-9589, 26704
2
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (ในโรงเรียน)
3
ถึงทุกโรงเรียน
        ขอความกรุณาส่งผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 เป็นไฟล์ Excel ให้เขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 29 กันยายน 2557  ทาง E-mail: tanteynong@yahoo.com (ดร.สุรางค์ ประเทศ) เพื่อประกอบการรียนงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.
4
วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 14.00 - 15.00 น. ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนและครู ติดตามการถ่ายทอดสดนโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ทางช่อง NBT
5
  เรียน ประธานกลุ่มทุกกลุ่ม
                    ตามที่ สพป.พะเยา เขต 1 ขอความร่วมมือท่านได้คัดเลือกที่ขาดแคลน เพื่อรับอุปกรณ์เครื่องเขียน ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04095/2514 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  ขอความกรุณาท่านได้คัดเลือกและกรอกข้อมูลส่ง ภายในวันที่ 24 ก.ย. 57 เป็นอย่างช้า
ทาง e-mail : tchansa0@gmail.com ด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                                 ธัชชัย  จันทร์สาห์
                                                                   23 ก.ย. 2557     
6
เชิญชวนผู้สนใจ หรือผู้มีคุณสมบัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.PMCA.or.th


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชริน  ศุภกิจโกศล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.พะเยา เขต 1 054-887206 ต่อ 101
7
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันเครื่องร่อน
8
โปรดติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ศิลปหัตกรรมของสพป.พย.๑ 
ทั้งรายชื่อโรงเรียน นักเรียนที่เข้าแข่งขัน,  , วัน เวลา สถานที่แข่งขัน   ,ผลการแข่งขัน และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน คณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ
ได้ที่เว็บไซต์http://north64.sillapa.net/sp-pyo1/
9
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน ดังนี้
๑.เพลงคุณธรรม ป.๑-๓ และ ป.๔-๖ ให้แข่งขันห้อง PY  วันและเวลาเดิม ตามกำหนดการที่แจ้ง
๒. เล่านิทานคุณธรรม ป.๑-๓ และ ป.๔-๖ ให้แข่งขัน ณ เวทีกลางแจ้ง    วันและเวลาเดิม ตามกำหนดการที่แจ้ง
10
ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันอัจฉริภาพวิทยาศาสตร์ ป.4-6 เตรียมอุปกรณ์(ดังไฟล์แนบ) มาในวันแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ตามกำหนดการแข่งขันที่ได้แจ้งไปแล้ว
หน้า: [1] 2 3 ... 10