ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โดย saraban มกราคม, 16, 2018, 09:53:59 AM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) โดย saraban มกราคม, 15, 2018, 16:06:39 PM
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย saraban มกราคม, 15, 2018, 15:00:25 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน ธันวาคม 2560 โดย saraban มกราคม, 12, 2018, 09:58:05 AM
แผนผังสนามสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โดย singnarin มกราคม, 11, 2018, 17:57:49 PM
การรายงานข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็น Stand alone โดย singnarin มกราคม, 09, 2018, 11:58:32 AM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.พะเยา โดย งานประชาสัมพันธ์ มกราคม, 08, 2018, 17:28:55 PM
การติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดสพป.พะเยา 1 โดย singnarin มกราคม, 05, 2018, 13:29:16 PM
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป) โดย saraban มกราคม, 03, 2018, 16:09:14 PM
แบบบันทึกคะแนน และคู่มือการใช้งาน Pre O-NET ปีการศึกษา 2560 โดย รุสนันท์ ธันวาคม, 29, 2017, 11:26:57 AM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 โดย singnarin ธันวาคม, 22, 2017, 21:05:47 PM
การบันทึกข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด โดย singnarin ธันวาคม, 22, 2017, 15:26:45 PM
ประชาสัมพันธ์การประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว"ครั้งที่ 19 โดย งานประชาสัมพันธ์ ธันวาคม, 13, 2017, 14:46:48 PM
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจำปี 2560 โดย งานประชาสัมพันธ์ ธันวาคม, 13, 2017, 14:36:59 PM
โ่ครงการประกวดเรียบความเพื่อเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก โดย งานประชาสัมพันธ์ ธันวาคม, 13, 2017, 14:22:45 PM