ประกาศผลการแข่งขันสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2560 โดย Amungklad มิถุนายน 21, 2017, 08:27:04 PM
การวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 โดย นายสงัด ปินตานา มิถุนายน 16, 2017, 10:34:04 PM
การปรับแก้ไขคำที่เขียนผิด โดย นายสงัด ปินตานา มิถุนายน 14, 2017, 11:15:03 PM
การจัดกิจกรรมแข่งขันสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ประจำปี 2560 โดย Amungklad มิถุนายน 13, 2017, 07:16:30 PM
เอกสาร คู่มือประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC โดย ประภาพัฒน์ มิถุนายน 09, 2017, 12:14:46 PM
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โดย saraban มิถุนายน 09, 2017, 10:45:41 AM
การดำเนินการตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดย Amungklad มิถุนายน 05, 2017, 09:06:24 PM
Test Blueprint O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 โดย รุสนันท์ มิถุนายน 04, 2017, 11:43:02 AM
Test Blueprint O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560 โดย รุสนันท์ มิถุนายน 04, 2017, 11:42:25 AM
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดย saraban พฤษภาคม 26, 2017, 02:53:51 PM
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 โดย singnarin พฤษภาคม 09, 2017, 08:50:40 AM
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย singnarin พฤษภาคม 02, 2017, 04:19:30 PM
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ โดย singnarin พฤษภาคม 02, 2017, 04:15:05 PM
แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฯ โดย saraban เมษายน 26, 2017, 11:19:56 AM
ส่ง File การจัดทำ SAR ของครู และของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โดย singnarin เมษายน 24, 2017, 10:33:36 AM