แจ้งผู้เกษียณอายุราชการ ปี งบประมาณ 2560 ทราบ โดย liverpoolfc มีนาคม 23, 2017, 02:39:52 PM
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 โดย ประภาพัฒน์ มีนาคม 22, 2017, 09:14:08 AM
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดย saraban มีนาคม 21, 2017, 04:13:39 PM
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐาน สพป.พะเยา เขต ๑ โดย นายสงัด ปินตานา มีนาคม 17, 2017, 09:10:06 AM
ชุดเอกสารประกอบการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ โดย admin มีนาคม 17, 2017, 08:10:45 AM
ประกาศโรงเรียนบ้านสันจกปก เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดูแลศูนย์ชุมชนฯ โดย singnarin มีนาคม 13, 2017, 07:45:01 PM
การบริหารจัดการ IP Address ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดย admin มีนาคม 10, 2017, 11:34:29 AM
เอกสารค่าจ้างจัดสนามสอบการสอบ NT โดย รุสนันท์ มีนาคม 06, 2017, 11:41:59 AM
เอกสารค่าจ้างเหมารถขนส่งนักเรียนการสอบ NT โดย รุสนันท์ มีนาคม 06, 2017, 11:41:07 AM
ด่วนที่สุด คำสังกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย นายสงัด ปินตานา มีนาคม 01, 2017, 02:02:10 PM
แบบบันทึกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางชุดที่ 2 โดย รุสนันท์ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 03:47:48 PM
แบบบันทึกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางชุดที่ 1 โดย รุสนันท์ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 03:44:11 PM
ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย รุสนันท์ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 02:15:35 PM
ประกาศสนามสอบและเลขที่นั่งสอบการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559 โดย รุสนันท์ กุมภาพันธ์ 24, 2017, 10:40:18 AM
คู่มือการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดย รุสนันท์ กุมภาพันธ์ 24, 2017, 10:38:29 AM