แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฯ โดย saraban เมษายน 26, 2017, 11:19:56 AM
ส่ง File การจัดทำ SAR ของครู และของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โดย singnarin เมษายน 24, 2017, 10:33:36 AM
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 โดย singnarin เมษายน 11, 2017, 10:25:56 AM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดย singnarin เมษายน 10, 2017, 08:37:32 PM
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ โดย singnarin เมษายน 04, 2017, 04:11:07 PM
รายงานข้อมูลประจำวัน จำแนกตามกลุ่มวิชาเอก โดย singnarin เมษายน 03, 2017, 03:07:33 PM
รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2560 โดย Sutatip มีนาคม 31, 2017, 11:56:16 AM
โรงเรียนบ้านม่วงคำ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา โดย sarinya มีนาคม 30, 2017, 05:49:39 PM
ประกาศโรงเรียนบ้านศาลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง โดย admin มีนาคม 27, 2017, 08:50:17 AM
แจ้งผู้เกษียณอายุราชการ ปี งบประมาณ 2560 ทราบ โดย liverpoolfc มีนาคม 23, 2017, 02:39:52 PM
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 โดย ประภาพัฒน์ มีนาคม 22, 2017, 09:14:08 AM
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดย saraban มีนาคม 21, 2017, 04:13:39 PM
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐาน สพป.พะเยา เขต ๑ โดย นายสงัด ปินตานา มีนาคม 17, 2017, 09:10:06 AM
ชุดเอกสารประกอบการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ โดย admin มีนาคม 17, 2017, 08:10:45 AM
ประกาศโรงเรียนบ้านสันจกปก เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดูแลศูนย์ชุมชนฯ โดย singnarin มีนาคม 13, 2017, 07:45:01 PM