แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2561 โดย saraban กันยายน, 05, 2018, 10:28:34 AM
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบฯ 2561 โดย admin มิถุนายน, 15, 2018, 15:05:33 PM
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ) โดย ร.ร.บ้่านใหม่(อ.ดอกคำใต้) มกราคม, 24, 2018, 09:07:01 AM
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 (การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ (DLIT) โดย สายหยุด รัศมี มกราคม, 12, 2018, 09:39:21 AM
ประแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ฯ) โดย สายหยุด รัศมี มกราคม, 08, 2018, 14:15:38 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58(ข) โดย นายปิติ ตรีสุวรรณ ธันวาคม, 20, 2017, 10:23:37 AM
ประกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โดย pui ธันวาคม, 06, 2017, 21:46:59 PM
ประกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โดย pui ธันวาคม, 01, 2017, 14:10:55 PM
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่กา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105ล/58(ข) โดย นายปิติ ตรีสุวรรณ พฤศจิกายน, 30, 2017, 17:42:23 PM
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สพป.พย.1 (e-bidding) โดย สายหยุด รัศมี พฤศจิกายน, 29, 2017, 16:08:32 PM
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทีีมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 13 รายการ 22 ชุด โดย สายหยุด รัศมี พฤศจิกายน, 28, 2017, 20:53:25 PM
ประกาศโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล พฤศจิกายน, 28, 2017, 20:45:21 PM