ประกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โดย pui ธันวาคม, 06, 2017, 21:46:59 PM
ประกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โดย pui ธันวาคม, 01, 2017, 14:10:55 PM
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่กา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105ล/58(ข) โดย นายปิติ ตรีสุวรรณ พฤศจิกายน, 30, 2017, 17:42:23 PM
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สพป.พย.1 (e-bidding) โดย สายหยุด รัศมี พฤศจิกายน, 29, 2017, 16:08:32 PM
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทีีมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 13 รายการ 22 ชุด โดย สายหยุด รัศมี พฤศจิกายน, 28, 2017, 20:53:25 PM
ประกาศโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล พฤศจิกายน, 28, 2017, 20:45:21 PM
ประกาศโรงเรียนบ้านดง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย bandongschool พฤศจิกายน, 28, 2017, 16:54:14 PM
ประกาศโรงเรียนบ้านภูเงิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย โรงเรียนบ้านภูเงิน พฤศจิกายน, 28, 2017, 16:18:43 PM
ประกาศโรงเรียนบ้านค่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย โรงเรียนบ้านค่า พฤศจิกายน, 27, 2017, 21:38:54 PM
ประกาศ ร.ร.บ้านค่าบน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย โรงเรียนบ้านค่าบน พฤศจิกายน, 27, 2017, 21:12:37 PM
ประกาศ ร.ร.บ้านสันจกปก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย โรงเรียนบ้านสันจกปก พฤศจิกายน, 24, 2017, 22:17:16 PM
โรงเรียนบ้านศาลา ประกาศเรื่องเผยแพร่การจ้างปรับปรุงซ่อมแซม โดย sunee2509 พฤศจิกายน, 24, 2017, 20:43:56 PM
ประกาศรร.บ้านโพธิ์ทอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง พฤศจิกายน, 24, 2017, 06:08:05 AM
ประกาศร.ร.บ้านใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย ร.ร.บ้่านใหม่(อ.ดอกคำใต้) พฤศจิกายน, 24, 2017, 02:38:14 AM
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ โดย sarinya พฤศจิกายน, 24, 2017, 00:53:22 AM