แผนการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมงานเปลี่ยนหลังคา และฝ้าเพดาน โดย singnarin พฤศจิกายน, 19, 2018, 15:29:51 PM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านม่วงคำ โดย singnarin พฤศจิกายน, 15, 2018, 15:12:17 PM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบ้านร่องห้า โดย singnarin พฤศจิกายน, 15, 2018, 15:11:12 PM
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ 94 รายการ โดย singnarin พฤศจิกายน, 15, 2018, 15:09:58 PM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบ้านต๋อม โดย singnarin พฤศจิกายน, 14, 2018, 12:09:39 PM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างส้วมนักเรียนชาย 6/49 โรงเรียนบ้านปางงุ้น โดย singnarin พฤศจิกายน, 13, 2018, 15:17:34 PM
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2561 โดย saraban กันยายน, 05, 2018, 10:28:34 AM
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบฯ 2561 โดย admin มิถุนายน, 15, 2018, 15:05:33 PM
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ) โดย ร.ร.บ้่านใหม่(อ.ดอกคำใต้) มกราคม, 24, 2018, 09:07:01 AM
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 (การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ (DLIT) โดย สายหยุด รัศมี มกราคม, 12, 2018, 09:39:21 AM