สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

281001
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
468
1336
6929
266363
26002
20043
281001

Your IP: 54.167.253.186
2017-11-24 10:56

Facebook

Home

โครงการพันธมิตรวิทยากร (กบข. สมาชิกสัมพันธ์ สัญจร)

22112560
สพป.พะเยา เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
จัดอบรมโครงการพันธมิตรวิทยากร (กบข. สมาชิกสัมพันธ์ สัญจร)
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวัชรินทร์  พันธ์พัฒนกุล  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
และ คุณวรรณนิษฐา  อธิษฐ์ดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นวิทยากร
ให้ความรู้แก่สมาชิก กบข.
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1

โครงการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด

221125601155
คณะกรรมการการประกวดและตัดสินการประเมินและคัดเลือกนักเรียน (ชุดที่ 1) 
โครงการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด 
ประกอบด้วย นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นางดารณี ชัยดรุณ 
นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ นางสาวรุสนันท์ แก้วตา และ นางสาวจุไรพร พร้อมสุข 
ออกประเมินนักเรียนโรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา อ.จุน (เด็กชายศักรพงศ์ งามประสิทธิ์)
นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม (นายดลณฤทธิ์ ฟ้าแลบ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2560

การประชุมระบบ Conference “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6

221125601017
นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นำทีม สพป.พะเยา เขต 1 ประชุมระบบ Conference  “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพป.พะเยา เขต 1 
 

การมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ เป็นรายกระทรวง(กระทรวงศึกษาธิการ)จากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล

211125601716
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1พร้อมด้วย
นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต1
และทีมงานจากสพป.พะเยาเขต1 เข้ารับฟังการมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ
เป็นรายกระทรวง(กระทรวงศึกษาธิการ)จากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล
 ในโอกาสนี้ สพป.พะเยา เขต 1 ได้จัดนิทรรศการ
เพื่อนำเสนอผลงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียนบ้านไร่อ้อยจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานตามนโยบายด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม
และ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานตามนโยบาย
ด้านโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่20 พศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม กศน.

เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจราชการและการมอบนโยบายของ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

20112560
นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เข้าพบ นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานจากโรงเรียนบ้านไร่อ้อย โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 
พร้อมด้วยทีมงานจาก สพป.พะเยา เขต 1 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจราชการ
และการมอบนโยบายของ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม กศน.