สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

707411
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1351
1879
6391
687856
45889
52570
707411

Your IP: 54.92.190.11
2018-09-26 13:08

Facebook

Home

การประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษและการนำเสนอผลงานของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมโครงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

24925612
นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ  รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษและการนำเสนอผลงานของนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมโครงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัด สพป.พะเยา เขต1
วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1
(Enchancing English Teaching Communicative Approach 
by Project works and Litte Guides 24 September 2018 : Phayao 1)
ดูภาพทั้งหมดได้ที่  facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

24925611
นายประถม  เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561
วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพป.พะเยา เขต 1
ดูภาพทั้งหมดได้ที่  facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

22925612
นายณัฐพล  สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1
ดูภาพทั้งหมดได้ที่  facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ประจำปีงบประมาณ 2561

21925611
นายณัฐพล  สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุน
การใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่
NEW DLTV  ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1 
 ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

การประชุม คณะกรรมการฝ่ายพิธี เปิด – ปิด งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการฯ

20925613
นายประถม เชื้อหมอ ผู้อานวยการ สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพะเยา
ฝ่ายพิธี เปิด – ปิด การแข่งขัน ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม สพม.36 (พะเยา)
ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด