สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

598855
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
819
867
2832
591198
16091
43453
598855

Your IP: 54.224.2.123
2018-07-18 08:50

Facebook

Home

การประชุมการกาหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

16725611615
นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต1
เป็นประธานในการประชุมการกาหนดกรอบอัตรากำลัง
ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
วันที่16 กรกฏาคม 2561
ณ ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพป.พะเยา.เขต1
ดูภาพทั้งหมดได้ที่  facebook สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

การอบรมการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

13725611513
นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา.เขต1
ดูภาพทั้งหมดได้ที่  facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
 

การดำเนินการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ... สพฐ.

13725611455
นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รองผู้อำนวยการ สพป. พะเยา เขต1
พร้อมทีมศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต1
ต้อนรับ นายสุรัตน์ กุลศรี นางสาวจงรักษ์ รัตนวิทูรย์ นางสาวอมรทิพย์ เจริญผล
นางสาววรรณพร สุขอนันต์ คณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินการนิเทศ แบบบูรณาการ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพป.พะเยา.เขต1
ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

การประชุมเตรียมการจัดงาน แสดงมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

12725612
นายประถม  เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงาน
แสดงมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1
ดูภาพทั้งหมดได้ที่  facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฯ

12725611
นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
นำคณะข้าราชการ สพป.พะเยา เขต 1 ประชุมด้วยระบบทางไกล(Video conference) 
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการ
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน และมติ ก.ค.ศ. กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยต้องมี
จำนวนชั่วโมงตามตารางสอนและต้องมีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพป.พะเยา เขต 1 
ดูภาพทั้งหมดได้ที่  facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ไม่พบฟีด